fbpx

ZEDA raspisuje javni oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i to:

VSS -II stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog – 180 ECTS bodova drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – 40 izvršilaca.

SSS – IV stepen stručne spreme – 10 izvršilaca.

Više u prilogu ispod

Prilog: