fbpx

KONKURS za više radnih mjesta

Institut za razvoj mladih KULT, na osnovi ukazane potrebe, raspisuje konkurs za sljedeća radna mjesta:

1. Stručni saradnik/ca za jačanje organizacijskih kapaciteta, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-23715#1) 

Opis posla

Vođenje, koordinacija i nadzor nad aktivnostima usmjerenim ka izgradnji organizacijskih kapaciteta Institutovih partnera (nevladinih organizacija i udruženja, korisnika Institutovih grantova i drugih partnera) kroz obuku, mentorstvo i savjetovanje u oblasti organizacijskog razvoja. Pružanje mentorske podrške u procjeni i samoprocjeni njihovih organizacijskih kapaciteta, savjetovanje partnera u procesu izrade i provođenja strategija i operativnih planova za izgradnju i nadogradnju organizacijskih kapaciteta, praćenje i mjerenje uspješnosti u izgradnji kapaciteta, kreiranje preporuka za poboljšanje i saradnja sa članovima tima koji provode aktivnosti usmjerene ka razvoju održivosti partnerskih organizacija. Unaprjeđenje postojećih Institutovih alata i metodologija za procjenu, razvoj i praćenje organizacijskih kapaciteta.

Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 3 godine,
 • iskustvo u procjeni organizacijskog razvoja,
 • odlično poznavanje zakonske legislative i dobrih praksi rada nevladinih organizacija.


 2. Asistent/ica za jačanje organizacijskih kapaciteta, dvije pozicije (01.09.0-N2.1-23715#2)

Opis posla

Administriranje i organiziranje svih aktivnosti povezanih sa poslovima jačanja organizacijskih kapaciteta što uključuje podršku u organiziranju obuka za partnere Instituta, učešće u planiranju i provođenju obuka, komunikaciju sa učesnicima/ama i trenerima/cama angažiranim na obukama, materijalnu i tehničku organizaciju obuka, podršku u organiziranju monitoring posjeta partnerskim organizacijama, asistiranje pri administraciji dokumentacije i druge poslove vezane za podršku timu koji radi na izgradnji organizacijskih kapaciteta partnerskih organizacija Instituta.

Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine,
 • pedantnost u administrativnim poslovima,
 • odlične vještine poslovne komunikacije.

3. Stručni saradnik/ca za razvoj održivosti, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-23715#3)

Opis posla

Izrada strateških i operativnih planova razvoja održivosti za Institutove partnere (nevladine organizacije i udruženja, korisnike Institutovih grantova i druge partnere) i pružanje tehničke i stručne pomoći partnerima u provođenju planova održivosti kroz mentorstvo i obuke. Pružanje podrške partnerima u jačanju njihove saradnje s vlastima, privatnim sektorom, donatorima i drugim akterima, a s ciljem uspostavljanja dugoročne održivosti partnera. Uska saradnja sa članovima tima koji provode aktivnosti usmjerene ka jačanju organizacijskih kapaciteta partnera. Unaprjeđenje postojećih Institutovih alata i metodologija za procjenu, razvoj i praćenje postizanja održivosti.

Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 3 godine,
 • iskustvo u kreiranju razvojnih planova,
 • iskustvo u namicanju sredstava,
 • odlične analitičke vještine.


4. Stručni saradnik/ca za razvoj politika prema mladima i rad s mladima, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-23715#4)

Opis posla

Učešće u strateškom planiranju i praćenju razvoja politika prema mladima na različitim nivoima vlasti u BiH, kreiranje strateških dokumenata (kao stručna i konsultativna podrška izvršnim i zakonodavnim vlastima na svim nivoima vlasti) i stručnih publikacija u sferi politika prema mladima i omladinskog rada. Kreiranje inovativnih pristupa u radu sa mladima, kreiranje kurikuluma za obuke na različite teme relevantne za mlade i omladinski sektor. Saradnja sa institucijama vlasti na inicijativama usmjerenim ka poboljšanju položaja mladih u BiH i drugi poslovi vezani za unaprjeđenje politika prema mladima i rada sa mladima. Pisanje stručnih tekstova i publikacija o politici prema mladima, radu s mladima i omladinskom radu.

Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 3 godine,
 • odlično poznavanje zakonske regulative koja se odnosi na pitanja mladih i omladinskog udruživanja u BiH,
 • odlično poznavanje omladinskog sektora u BiH,
 • odlično poznavanje međunarodnih standarda i dokumenata koji se odnose na rad s mladima i politike prema mladima, naročito Evropske unije i Ujedinjenih naroda.

5. Stručni saradnik/ca za upravljanje grantovima, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-23715#5)

Opis posla

Učešće u procesu kreiranja kriterija za dodjelu grantova po različitim javnim i restriktivnim pozivima za dodjelu grantova koji se finansiraju iz fondova kojima upravlja Institut za razvoj mladih KULT, procjena pristiglih prijava za dodjelu grantova, upravljanje grantovima što uključuje praćenje provođenja grantova i njihovu usklađenost sa pravilnicima za dodjelu i praćenje grantova, pružanje stalne stručne podrške korisnicima/ama grantova, edukacija korisnika o korištenju online alata i softverskih rješenja koje Institut koristi u procesu upravljanja grantovima, posjete korisnicima grantova radi monitoringa i mentorstva. Unaprjeđenje postojećih Institutovih alata i metodologija za dodjelu i praćenje grantova.

Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 3 godine,
 • iskustvo u monitoringu grantova,
 • odlično poznavanje pravila i prakse u oblasti dodjele grantova međunarodnih donatora u BiH.

6. Stručni saradnik/ca za istraživanje, monitoring i evaluaciju, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-23715#6)

Opis posla

Kreiranje i primjena planova monitoringa i evaluacije Institutovih programa, identifikacija indikatora, praćenje rezultata, ishoda i utjecaja Institutovih programa, predlaganje korektivnih mjera, harmonizacija aktivnosti između različitih programa i kreiranje preporuka za poboljšanja na osnovi naučenih lekcija. Učešće u provođenju evaluacija i kreiranju evaluacijskih izvještaja za interne i eksterne potrebe. Učešće u dizajniranju metodologije različitih istraživanja koje Institut provodi, koordinacija i učešće u procesu prikupljanja podataka, statistička obrada podataka, interpretacija rezultata te pisanje analiza i izvještaja. Unaprjeđenje postojećih Institutovih alata i metodologija za istraživanja, monitoring i evaluaciju na osnovi naučenih lekcija.

Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 3 godine,
 • iskustvo u korištenju alata za statističku obradu podataka,
 • odlično poznavanje metodologije teorije promjene i matrice logičkog okvira,
 • odlično poznavanje metodologije istraživanja.

7. Asistent/ica u Odjelu za istraživanje, monitoring i evaluaciju (01.09.0-N2.1-23715#7)

Opis posla

Pružanje administrativne i tehničke podrške prilikom provođenja istraživačkih, monitoring i evaluacijskih aktivnosti Instituta. Priprema potrebne opreme, dokumentacije i ostalih elemenata potrebnih za procese prikupljanja, obrade i distribucije podataka. Terenska organizacija istraživanja, komunikacija sa anketarima i drugim partnerima uključenim u proces prikupljanja podataka. Administracija dokumentacije u Odjelu za istraživanje, monitoring i evaluaciju.

Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine,
 • solidno poznavanje metodologije istraživanja,
 • iskustvo u pisanju analiza i izvještaja.

8. Finansijski savjetnik/ca za upravljanje grantovima, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-23715#8)

Opis posla

Održavanje obuka za korisnike/ce grantova o finansijskim smjernicama za dodjelu i praćenje grantova, pružanje podrške korisnicima/ama grantova u vezi s administrativnim i finansijskim pitanjima, zaprimanje, kontrola i administracija dokumentacije koju dostavljaju korisnici/e grantova te upravljanje procesom dodjele grantova u naturi.

Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 3 godine,
 • odlično poznavanje bh. zakonske regulative u oblasti računovodstva,
 • solidno poznavanje pravila i prakse u oblasti dodjele grantova međunarodnih donatora u BiH.

9. Asistent/ica u Odjelu za finansije (01.09.0-N2.1-23715#9)

Opis posla

Zaprimanje, kontrola, evidencija i arhiviranje finansijskih izvještaja koje dostavljaju korisnici grantova kojima upravlja Institut. Priprema i administracija finansijske dokumentacije, podrška Odjelu za finansije u općim administrativnim poslovima.

Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine,
 • solidno poznavanje bh. zakonske regulative u oblasti računovodstva,
 • pedantnost u administraciji finansijske dokumentacije.

Informacije koje se odnose na sva navedena radna mjesta

Vrsta ugovornog odnosa

Radni odnos na puno radno vrijeme po ugovoru o radu. Početak radnog odnosa: 1. oktobra 2020. g.

Eliminatorni (obavezni) kriteriji

 • vozačka dozvola B kategorije i aktivan vozač/ica s iskustvom,
 • odlično poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računaru (MS Office, Internet),
 • državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Dodatni kriteriji

Poželjno je da kandidat/kinja ima razvijene komunikacijske vještine, da je sklon/a timskom radu, samostalan/na u obavljanju posla te da nema poteškoće s povremenim putovanjima i fleksibilnim radnim vremenom. Sklonost ka korištenju različitih softverskih rješenja koja olakšavaju i ubrzavaju procese rada smatra se obaveznih s obzirom da su svi procesi digitalizirani kroz različite online i desktop aplikacije.

Posebno se ohrabruju kandidati/kinje koji imaju iskustvo rada u nevladinim organizacijama na poslovima relevantnim za poziciju na koju apliciraju.

Prijava

Konkurs ostaje otvoren do 4. septembra 2020. g. do 23.59 sati.

Odabrani kandidati/kinje bit će pozvani na testiranje, a ukoliko zadovolje kriterije testa, i na razgovor.

Testiranje će se održati u sedmici od 7. do 11. septembra u prostorijama Instituta za razvoj mladih KULT (Centralni ured Sarajevo, Ul. 4. viteške brigade 34-36, Ilidža). Na testiranju se ocjenjuje znanje iz oblasti pozicije za koju se kandidat/kinja prijavljuje, te poznavanje engleskog jezika. Razgovor će se održati u sedmici od 14. do 18. septembra 2020. g. u Centralnom uredu Sarajevo. Kandidati/kinje koji ne uđu u uži izbor ili s kojima Institut ne namjerava ulaziti u proces pregovora neće biti kontaktirani.

Prijave se primaju isključivo putem obrasca koji se nalazi na linku: http://mladi.org/myURL/010902123715

Prijave dostavljene na drugačiji način te nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije o Institutu za razvoj mladih KULT mogu se naći na www.mladi.org.

Molimo osobe koje ne ispunjavaju eliminatorne kriterije navedene u konkursu da se ne prijavljuju. Institut zadržava pravo da ne zaposli nijednog kandidata/kinju u slučaju da nijedan od njih ne ispunjava kriterije.

Eventualna pitanja mogu se postaviti na posao@kultbih.org (predmet/subject: Upit za: 01.09.0-N2.1-23715#x, gdje je „x“ oznaka za poziciju kako je navedeno u naslovu pozicije), i to najkasnije do 31. augusta 2020. g. do 14 sati, a odgovori će uslijediti emailom najkasnije 2. septembra 2020. g.

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika/ce Instituta vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika/ce vodi do dugoročne diskvalifikacije kandidata/kinje.

Izvor: mladi.org