fbpx

Zakonski okvir koji reguliše prava žena i djece u BiH je uveliko na snazi kao dio priprema za EU budućnost. Međutim, promocija rodne ravnopravnosti i dječijih prava često je ostavljena po strani, a akcije koje se poduzimaju s tim ciljem su nedovoljne.

U ovom kontekstu, tri partnerske organizacije: Zavod KrogMedica Zenica – Centar za terapiju zena i djece i Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla”, uz finansijsku podršku Evropske unije, osmislile su projekat “Za našu bolju budućnost – zaštita i promocija dječijih i ženskih prava u BiH”. Projekat će podići svijest i educirati žene i djecu o njihovim pravima te ih osnažiti za promociju i zaštitu svojih prava u svojim lokalnim zajednicama. Grupa od 20 žena i grupa od 30 djece bit će obučeni za trenere/ice na polju ženskih i dječijih prava. Oni će održati sesije podizanja svijesti o ženskim i dječijim pravima za svoje vršnjake -preko 400 djece i 200 žena. Pored toga, bit će pripremljen online modul o ženskim i dječijim pravima koji će se koristiti u školama i ženskim organizacijama u toku realizacije projekta i nakon njegovog završetka.

Dodatno, 50 donositelja odluka bit će obučeno u oblasti ženskih i dječijih prava i rodno zasnovanog nasilja. Nakon obuka, oni će pripremiti i implementirati vlastite inicijative za podizanje svijesti s ciljem utjecanja na pozitivne promjene u pogledu prava žena i djece među svojim kolegama i u svojim institucijama.

Projekat će doprinijeti povećanju poštovanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini općenito, a posebno prava žena i djece. Također, projekat će doprinijeti eliminaciji rodno zasnovanog nasilja i jačanju demokratske prakse na različitim nivoima u društvu.

(nahla.ba)