fbpx

Otvoren konkurs za volontiranje u Beyond organizaciji za podršku žrtvama zlostavljanja.

beyond-south-america

OBLAST:
Više oblasti

OPIS:
Beyond South America (BSA) postoji u službi Casa de la Alegría: fondacije koja svojom ljubavlju i predanošću podržava djecu i mlade koji su se suočili sa (porodičnim) traumama poput seksualnog, mentalnog ili fizičkog zlostavljanja.

Njihova misija je osnažiti ranjivu, dragocjenu djecu kako bi napokon mogla otkriti svoje snage i talente. Sav prihod koji ostvari BSA ići će direktno u Casa de la Algeria. O projektu: Projekat pomaže žrtvama zlostavljanja u oporavku i ima sjedište u centru grada.

Ovdje rade na različitim pitanjima s djecom i adolescentima do 18 godina. S jedne strane, nude besplatnu pravnu podršku u procesu izricanja kazne i zatvora. S druge strane, fokusiraju se na žrtve kojima je potrebna podrška i tokom i nakon suđenja. Ova podrška pruža se u obliku kreativne plesne terapije, radionica crtanja, obrade informacija i psihološke podrške.

USLOVI:
Mogu se prijaviti svi zainteresovani kandidati.

NAČIN PRIJAVE:
Za više informacija o načinu prijave na: https://beyondsouthamerica.org/

ROK ZA PRIJAVU:
U toku.

Detaljnije: https://beyondsouthamerica.org/contact-2/

(mladiinfo.me)