fbpx

Vijesti

Pokrenut fond za žene žrtve nasilja u porodici „Zajedno smo sigurne“

Pokrenut fond za žene žrtve nasilja u porodici „Zajedno smo sigurne“

Oko 60 posto žena i djece koji su žrtve porodičnog nasilja se vraća nasilniku jer u sigurnim kućama (skloništima za žene i djecu žrtve nasilja u porodici) mogu boraviti samo određeni period, zbog nepostojanja sistemskog rješenja u periodu tranzicije prema samostalnom životu, poslu, smještaju i sigurnom životu bez nasilja.