fbpx

Vijesti

OMLADINSKA NOVINSKA ASOCIJACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI (ONAUBIH) RASPISUJE KONKURS ZA JEDNOG/U DOPUSNOG/U ČLANA/ICU UPRAVNOG ODBORA NA MANDAT OD GODINU DANA

OMLADINSKA NOVINSKA ASOCIJACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI (ONAUBIH) RASPISUJE KONKURS ZA JEDNOG/U DOPUSNOG/U ČLANA/ICU UPRAVNOG ODBORA NA MANDAT OD GODINU DANA

Omladinska novinska asocijacija održava svoju 13. generalnu skupštinu 19.12-20.12.2020 po prvi puta u offline i online varijanti, na kojoj će se vršiti izbor novog člana/ice koordinacionog tijela – upravnog odbora, pored toga prezentirat će dosadašnji rad i aktivnosti odrađene u prethodnoj godini, kao i plan za narednu.