fbpx

UNESCO je objavio Poziv za prijave na Međunarodni fond za kulturnu raznolikost (IFCD).

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost (IFCD) finansira projekte koji podstiču kulturnu i kreativnu industriju u zemljama u razvoju.

Cilj Poziva je podrška za:

  • donošenje i/ili sprovođenje politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznim kulturnim izrazima, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;
  • jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva koje se smatraju neophodnim za podršku regionalnim i lokalnim industrijama i tržištima.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti organizacije i institucije iz javnog sektora, nevladine organizacije i međunarodne nevladine organizacije.

Maksimalan iznos budžeta po projektu je 100 000 USD.

Rok za dostavljanje prijava je 27. maj 2020. godine do 23:59 časova.

Detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE

rais.rs.ba