fbpx

IBI je platforma za društveni uticaj koju omogućava International Connector, agencija za inovacije i socijalni uticaj sa sjedištem u San Francisku. Za projekat Vaša velika godina traže se mladi ljude širom svijeta sa ciljem da usavrše svoj profesionalni razvoj. Mladima se pruža prilika da šire kontakte, da naprave svoj sopstveni akcioni plan i da postanu uticajni u životu i društvu.

OBLAST:

Inovacije i socijalni razvoj

OPIS

Vaša velika godina- mogućnost profesionalnog razvoja pruža šansu da se istražuje svijet i da se doživljava na svoj način. Ima značajan doprinos u sticanju samopouzdanja, vještina i razumijevanja. Od osnivanja rade sa 16-30-godišnjacima širom svijeta koji su imali su privilegiju da rade sa mladima iz 190 zemalja.

USLOVI

Pravo na prijavu imaju mladi od 16 do 30 godina koji žele da usavršavaju svoj profesionalni razvoj.

NAČIN PRIJAVE

Kandidati se mogu prijaviti tako što će popuniti aplikacionu formu na sledećem linku:

https://yourbigyear.com/yourbigyear-application-form

ROK ZA PRIJAVU:

U toku.

(mladiinfo.me)