fbpx

Evropski istraživački konzorcijum (The European Research Consortium – ERCIM) nudi stipendije doktorima nauka iz čitavog sveta.Stipendije su u trajanju od 12 meseci i namenjene su za boravak na nekom od instituta Evropskog istraživačkog centra. Program je namenjen kandidatima koji su doktorske studije završili u poslednjih 8 godina (pre roka za prijavu) ili su na završnoj godini rada na tezi sa izvanrednim akademskim uspehom.

Stipendije se dodeljuju u 2 oblika: kao ugovor za istraživački trening program i kao ugovor o radu.  Tip ugovora i visina stipendije/plate zavisi od institucije domaćina.   Teme pokrivaju najveći broj disciplina u oblasti kompjuterskih nauka, informacionih tehnologija i  primenjene matematike.

Više informacija o temama možete naći ovde.

Rok za prijavu: 30. septembar 2019.

Prijave će biti selektovane na osnovu naučne ekpsertize kandidata, kvaliteta naučnih publikacija, relevantnosti istraživačke agende, dodate vrednosti za konzorcijum i prethodnih profesionalnih iskustava.

Više informacija o ovom programu i načinu prijave možete naći ovde.

Izvor: najstudent.com