fbpx

Koliko vas zna šta znači kada neko nosi oko vrata traku sa suncokretima?

Sigurna sam veoma mali broj!

Support while you're out and about with the sunflower lanyard - RNIB - See differently

Traka sa suncokretima nije novi trend, lansiran od strane nekog pseudoinfluensera. To je simbol koji se koristi, uglavnom na frekventnim mjestima (željeznička stanica, aerodromi i sl.) da bi se zaposleni diskretno upozorili da osoba ima moguće smetnje u razvoju.

Ako vidite majku sa djetetom da nosi ovaj simbol u supermarketu, to znači da dijete ima nevidljive smetnje.Trivijalne stvari, poput čekanja u redu, mogu biti nesnošljive za dijete sa autizmom, jer ih ono ne razumije.

Ako primjetite da neko nosi traku sa suncokretima, znači da ta osoba ili osoba koja je sa njom, ima skrivenu smetnju, psihičku ili fizičku.

Možda ćete, kada pročitate ovo objašnjenje, takvu osobu pustiti ispred vas u nekom redu.

Možda ćete joj ostaviti više prostora, a  možda ćete imati više razumjevanja za nju ili ćete, ukoliko budete željeli podijeliti ovu informaciju.

(facebook/Nije znanje znati, već je znanje znanje dati)