fbpx

Prilike za mlade

Webinar: “Mogućnosti mladih u digitalnom dobu”

Webinar: “Mogućnosti mladih u digitalnom dobu”

Nakon uspješnih projekata, koji su se iskazali veoma pozitivno uz veliki odziv mladih sa željom za izgradnjom, znanjem i uspjehom, vraćamo se sa SERIJOM PREDAVANJA (WEBINARA) koji imaju za cilj okupiti mlade ljude u Bosni i Hercegovini kao i dijasporu mladih BiH, te im pružiti osnovna znanja i vještine iz najaktuelnijih tema današnjice.

Prijavite se za Lead2030 izazov

Prijavite se za Lead2030 izazov

Cilj SDG 15 je zaštititi, obnoviti i promovisati održivu upotrebu kopnenih ekosistema kako bi se sada i ubuduće iskoristile od ovog prirodnog ekosistema-usluge.

Poziv na trening “Mladi mogu reagovati!”

Poziv na trening “Mladi mogu reagovati!”

Realizacijom ovog projekta želimo omogućiti što većem broju mladih da provedu sedam nezaboravnih dana družeći se sa svojim vršnjacima u Sarajevu, na lokaciji koja će biti od interesa za mlade, ali i mjesto gdje promjene mogu započeti i proširiti se širom zemlje.

Poziv na takmičenje – napiši esej i osvoji 100 KM!

Poziv na takmičenje – napiši esej i osvoji 100 KM!

Kroz naš projekat želimo osnažiti mlade ljude da doprinesu izgradnji otpornosti na kriminalne i koruptivne radnje u njihovom okruženju, te da zajednički pošaljemo poruku da demokratsko društvo počiva na vladavini prava i jednakim prilikama za sve.

Prijavi se – EKO KVIZ za djecu i mlade

Prijavi se – EKO KVIZ za djecu i mlade

Savez izviđača Crne Gore 12.12.2020. godine organizuje EKO KVIZ u saradnji sa UNICEF-om Crna Gora. EKO KVIZ namjenjen je djeci i mladima od 12 do 16 godina.

Prijavi se na seminar ,,Nulti čas kulture sjećanja“

Prijavi se na seminar ,,Nulti čas kulture sjećanja“

Seminar „Nulti čas kulture sjećanja“ ima za cilj da kroz diskusiju kod mladih ljudi osvjesti na koji način etnonacionalne političke elite kroz obrazovanje, medije i svakodnevnu retoriku manipulišu našom prošlošću.