fbpx

Prijavite se za YouthSpeak Forum

by | okt 19, 2020 | Novosti, Vijesti

YouthSpeak Forum je događaj koji ujedinjuje omladinu sa stručnjacima, organizacijama i kompanijama radi diskusije o globalnim i nacionalnim problemima sa ciljem generisanja novih ideja i zajedničkog stvaranja projekata koji doprinose Ciljevima održivog razvoja.

OBLAST:
Omladinski aktivizam

OPIS:
YouthSpeak Forum je događaj koji se održava u više od 100 zemalja svijeta; okupljajući mlade ljude sa kompanijama i stručnjacima kako bi razgovarali o globalnim i nacionalnim problemima sa ciljem generisanja novih ideja koje se mogu sprovesti u djelo kako bi se doprinjelo Ciljevima održivog razvoja (SDG – Sustainable Development Goals) Agende Ujedinjenih nacija do 2030. godine.

Ovaj događaj će se sprovoditi onlajn.
Radni jezik na događaju će biti španski.

USLOVI:
Nema posebno naznačenih uslova.

NAČIN PRIJAVE:
Prijave se vrše putem linka: https://www.eventbrite.com/…/entradas-youthspeak-forum…

ROK ZA PRIJAVU:
23. oktobar 2020.

Detaljnije: http://trainings.salto-youth.net/8891

(mladiinfo.me)

Pratite CAT BIH

Instagram

Vijesti

CAT Patrola

PodCAT sa Malikom

Sa mačkama u zajednici