fbpx

OBLAST:
Omladinski rad
OPIS
Oni vJeruju da svako može da ima „veliku godinu“ – trenutak kada počnete da istražujete, doživljavate i otkrivate i na kraju pronađete svoj put. Your Big Year vam pomaže da steknete vještine, samopouzdanje i razumijevanje kako to učiniti – napravite život kakav zamišljate da živite.
YBY je platforma za socijalni uticaj koju omogućava International Connector, agencija za inovacije i socijalni uticaj sa sjedištem u San Francisku.
USLOVI
Otvoreno za mlade širom svijeta starosti između 16 i 30 godina
NAČIN PRIJAVE
Za prijavu popunite aplikacionu formu: https://yourbigyear.com/yourbigyear-application-form
ROK ZA PRIJAVU:
U toku.