fbpx

OBLAST:Novinarstvo

OPIS

Odabrani projekti često uključuju osmišljavanje novih strategija ili modela za rešavanje problema, izgradnju novih alata, izradu prototipa ili unapređenje prototipa, tako da su spremni za investitore ili lansiranje na tržište. Svi projekti će se graditi i implementirati u redakciji u roku od 8 meseci koliko traje stipendija.Kakva god bila vaša ideja, njene koristi trebale bi se proširiti na druge novinske organizacije i ljude koji od njih zavise.

Objavljivaćete redovna ažuriranja na rjionline.org da biste podelili ono što učite i kako bi to moglo biti od koristi novinskim organizacijama. Na kraju stipendije, objavićete rezultate i pouke naučene tokom primjene vašeg projekta nakon što bude testiran ili korišćen u redakciji.Postoje tri vrste RJI stipendija:– RezidencijalnaRezidencijalne stipendije su kreirane za pojedince koji žele da sarađuju sa osobljem RJI, studentima i nastavnicima na institutu u Kolumbiji u državi Misuri. Rezidencijalni stipendisti provode osam mjeseci u kampusu u školi novinarstva u Misuriju kako bi iskoristili intelektualne i tehnološke resurse RJI i Misuri škole novinarstva. Stipendisti dobijaju stipendiju od 10000 USD mjesečno i jednokratnu nadoknadu za preseljenje do 10000 USD.

Za ovu stipendiju se može prijaviti bilo ko stariji od 18 godina.– NerezidencijalnaNerezidencijalne stipendije su namijenjene za nešto što vas zanima da samostalno obavljate ili što bi moglo koristiti trenutnom poslodavcu. Ne treba da živite u Kolumbiji, ali moraćete da posjetite institut barem jednom da biste se konsultovali sa rukovodstvom i osobljem RJI. Vaš projekat će biti implementiran i testiran u redakciji po vašem izboru tokom stipendije. Stipendisti dobijaju stipendiju od 20000 USD koja se plaća kvartalno u iznosima od 5000 USD. Za ovu stipendiju se može prijaviti bilo ko stariji od 18 godina.– InstitucionalnaInstitucionalne stipendije osmišljene su za neke promišljene, smislene ideje u vašoj redakciji ili kompaniji koje iz različitih razloga još uvijek nisu mogle da se istraže. RJI će sarađivati sa liderom u vašoj instituciji ili kompaniji koji može razviti ideju i voditi tim koji će je ostvariti. Taj vođa će biti imenovan za RJI saradnika, ali će i dalje raditi na svom poslu.

Naknada za ovu stipendiju isplatiće se kompaniji ili instituciji koja će se koristiti za zarade stipendiste ili u drugu svrhu za koju kompanija ili institucija utvrdi da će najbolje osigurati uspjeh projekta. Projekat će biti sproveden i testiran u instituciji ili u redakciji po njihovom izboru. Institucija ili kompanija saradnika prima stipendiju od 20000 USD, koja se plaća kvartalno u iznosima od 5000 USD. Za ovu stipendiju se mogu prijaviti menadžeri i rukovodioci iz institucija ili kompanija

USLOVI

RJI stipendije otvorene su za američke građane i novinske organizacije, kao i za međunarodne novinske organizacije. Takođe prihvataju predloge međunarodnih novinara koji planiraju da budu partneri američkim novinskim, tehnološkim i organizacijama civilnog društva.

NAČIN PRIJAVE

Prijave se vrše putem linka: https://rji.submittable.com/…/professional-innovation…

ROK ZA PRIJAVU:18. decembar 2020.

Detaljnije: https://www.rjionline.org/fellowships

(mladiinfo.me)