fbpx

Ovaj kurs pruža učesnicima siguran prostor za učenje da bolje razumiju temu blagostanja, razviju samosvijest i kompetencije za svoju dobrobit i dobrobit prema mladima sa kojima rade.

are you(th) aware

OBLAST:

Omladinski rad

OPIS:

Obuka se sastoji od više onlajn radionica zasnovanih na pristupima neformalnog učenja koje imaju za cilj:

-povećati samosvijest omladinskih radnika i omladinskih lidera u pogledu njihovog ličnog blagostanja, omogućavajući im da djeluju kao uzori zdravog načina života za mlade,

-obezbijediti omladinskim radnicima alate za neformalno učenje koji njeguju dobrobit i samosvijest kod mladih,

-promovisati samosvijest i blagostanje, kao ključne osobine sreće i harmonije u ljudskom životu i međuljudskim odnosima.

Onlajn alati koji će se koristiti tokom ovog kursa su: Zoom, Jamboard.

Kurs će se održavati od 9. do 11. novembra, od 10:00 do 12:00 i od 15:30 do 17:00. Fakultativne sesije (2. i 3. dana) biće od 9:30 do 10:00. Tokom čitavog kursa koristiće se CET vrijeme (srednjeevropsko vrijeme).

USLOVI:

Nema posebno naznačenih uslova.

NAČIN PRIJAVE:

Za prijavu popunite aplikacionu formu https://www.salto-youth.net/mysalto/login/….

Potrebno je da imate nalog na https://www.salto-youth.net/.

ROK ZA PRIJAVU:

18.oktobar 2020.

Detaljnije: http://trainings.salto-youth.net/8902

(mladiinfo.me)