fbpx

Međunarodna dodiplomska stipendija za zasluge univerziteta Sheffield nudi postdiplomske studije iz oblasti kurseva koji se nude na univerzitetu.

OBLAST:

Kursevi

OPIS:

Ovu stipendiju pruža univerzitet u Sheffieldu. Vrijednost ove stipendije jje djelimično finansiranje, odricanje od školarine u iznosu od 50%. Stipendija je otvorena za međunarodne kandidate (koji nisu iz EU).

USLOV:

-Međunarodna dodiplomska stipendija za zasluge 2021. otvorena je za sve međunarodne aplikante (koji nisu EU)

-Student mora da upiše redovni dodiplomski kurs na univerzitetu

-Svi kursevi dodiplomskih studija ispunjavaju uslove sa izuzetkom medicine (A100 / A101) i stomatologije (A200)

-Kandidati moraju da pokažu snažnu posvećenost i akademske rezultate

-Kandidati moraju da pruže jasnu artikulaciju budućih ambicija i ciljeva povezanih sa kursevima koji se primjenjuju kako bi ispunili uslove za stipendiju na univerzitetu u Sheffieldu

-Studenti moraju da ispune sve zahtjeve za napredovanjem i kriterijume specifične za program

-Rezultati stipendija biće objavljeni do 11. juna 2021.

NAČIN PRIJAVE:

Za prijavu idite na link: https://www.sheffield.ac.uk/…/international…

ROK PRIJAVE:

17.maj 2021.

Detaljnije: https://www.sheffield.ac.uk/…/international…

(mladiinfo.me)