fbpx

Ovo je globalno takmičenje za mlade iz cijelog svijeta u pronalaženju inovativnih rešenja za najvažnija klimatska pitanja na planeti.

OBLAST:

Životna sredina

 OPIS:

Tokom 2021. godine, ClimateScience organzuije olimpijadu, uzbudljiv globalni događaj za rešavanje klimatskih problema za mlade uzrasta od 14 do 25 godina. Oni će angažovati preko 10000 mladih iz cijelog svijeta u pokušaju da pronađu inovativna rešenja za najhitnija klimatska pitanja na našoj planeti. Učesnici će se sastati sa istomišljenicima i naučiti više o pitanjima do kojih im je stalo.

Pored nagradnog iskustva, ClimateScience nudi nagradni fond od 10000 USD, a finalisti dobijaju priliku da se okupe u Glazgovu, UK tokom COP26.

ClimateScience je globalna dobrotvorna organizacija koja stvara i pruža obrazovne resurse o rešenjima klimatskih promjena za 100 000 ljudi širom svijeta.

Nagrade:

Pobjednici: Najbolja 3 tima osvajaju 5000, 3000 i 2000 USD. Novčana nagrada dijeli se na pola između dva člana tima ili se dodjeljuje u cjelosti u slučaju da je pobjednik učestvovao samostalno.

Finalisti: Ako više ne bude pandemije, finalisti će se lično sastati i prisustvovati „zelenoj zoni“ Klimatskog samita Ujedinjenih nacija (COP-26) u Glazgovu od 1. do 12. novembra 2021. Finalist možda dobiju i priliku da uđe u zonu u kojoj se odvijaju politički razgovori i o tome će nove inofrmacije biti dostupne do aprila 2021.

Polufinalisti: Pozvani su u grupu za obuku koju vodi ClimateScience kako bi im pomogli da se pripreme za polufinale i, ako nastave, za finale.

 USLOVI:

Postoje dvije starosne grupe: 14-17 i 18-25. Ako se nalazite u nekoj od njih u trenutku registracije, ispunjavate uslove bez obzira na državljanstvo ili druge faktore.

Oba člana tima moraju biti u istoj starosnoj grupi u vrijeme prijave. Oni će zahtijevati dokaz o starosti od svih koji se plasiraju u polufinale.

Obije starosne grupe učestvuju u istim kvalifikacijama i odgovaraju na istu vrstu problema. Međutim, oni upoređuju samo učesnike u okviru njihovih starosnih grupa. To znači da oni grupe boduju nezavisno i normalizuju ih međusobno. Potom se biraju polufinalisti, finalisti i eventualno pobjednici na osnovu najviše normalizovane ocene među starosnim grupama. Ovo osigurava fer upoređivanje bez obzira na starost.

 NAČIN PRIJAVE:

Prijavni esej: Ne treba da se pripremate za eseje – samo zapišite vaše trenutno razumijevanje teme.

Kvalifikacije: Samo 5% učesnika može da se plasira u polufinale, tako da priprema može da napravi veliku razliku.

Polufinalisti: Svi polufinalisti pozvani su u grupu za obuku koju vodi ClimateScience kako bi vam pomogli da se intenzivno pripremite, ako želite.

Finalisti: Isto kao i polufinale.

Za prijavu idite na link: https://climate-science.com/olympiad/

 ROK ZA PRIJAVU:

01.08.2021. godine

Detaljnije: https://climate-science.com/olympiad/

(mladiinfo.me)