fbpx
TICTAC je obuka namijenjena volonterima, omladinskim radnicima i liderima koji su zainteresovani da putem međunarodne saradnje razviju  strategiju lokalnih zajednica u skladu sa ciljevima organizacije. Učesnicima se pruža podrška u organizovanju aktivnosti koje uključuju omladinske radnike u okviru pomenutog projekta. 

OBLAST:

Omladinski aktivizam

OPIS:

Nacionalna agencija u saradnji sa SALTO, je organizovala TICTAC kurs obuke, namijenjen dobrovoljnim i profesionalnim omladinskim radnicima i liderima, zainteresovanim za korišćenje međunarodne saradnje za unapređenje njihovih lokalnih strategija razvoja u njihovim organizacijama. Za obuku će biti izabrano 25 kandidata iz programa Erasmus + “Youth in Action”, a održaće se u periodu od 23. do 29. Avgusta u Njemačkoj.

Trening za TICTAC želi da podrži učesnike u dizajniranju kvalitativnih projekata i postane pionir programa Erasmus. Ciljevi kursa su promovisanje Erasmus+ projekta “Youth in action” kao način obrazovanja, sa akcenatom na međunarodnoj saradnji i promovisanjem građevinskog aktivizma.

Za informacije o putnim i životnim troškovima, treba kontaktirati svoju Nacionalnu agenciju.

USLOVI:

Ovaj kurs je namijenjen osobama koje su:

  • punoljetne i imaju prethodno iskustvo sa učešćem u sličnim projektima
  • za sve one koji su žele da nauče nešto više o programu i da stečena znanja iskoriste u praksi
  • učesnici treba da imaju podršku organizacije za učešće i da imaju mogućnosti da sprovode evropske projekte u svojoj organizaciji
  • da znaju engleski jezik kako bi se nesmetano odvijala komunikacija tokom grupnog rada i sesija.

NAČIN PRIJAVE:

Prijave se vrše online, na njihovoj stranici.

ROK ZA PRIJAVU:

25.06.2021.godine

Detalje i druge informacije o programu možete naći na njihovom dokumentu i njihovoj stranici.

(mladiinfo.me)