fbpx

Cewe Photo Award poziva sve zainteresovane da se prijave na takmičenju za fotografije.

OBLAST:

Fotografija

OPIS:

Za Cewe Photo Award možete se besplatno prijaviti i dostupna je svima koji su stariji od 18 godina, bilo da ste amaterski fotograf spreman pokazati svoj rad na prvom velikom foto – takmičenju ili već uspostavljeni profesionalac. Nema nigdje bolje prilike da svoj rad podijelite sa svijetom.

Vaše će fotografije ocjenjivati panel priznatih industrijskih stručnjaka, novinara i profesionalnih fotografa. Njihov fokus prije svega će biti na kvalitetu fotografije i tome koliko fotografija odgovara odabranoj kategoriji na takmičenju.

Fotografije se mogu poslati u deset kategorija: arhitektura tehnologije, pejzaži, životinje, priroda, hrana, putovanje i kultura, hobi i slobodno vrijeme, ljudi, zračne fotografije i sport. Nagrade se dijela za: prvo mjesto, od drugog do desetog mjesta, od jedanaestog do tridesetog mjesta i od 31-og do 1000-og mjesta.

USLOVI:

Da bi se prijavili potrebno je ispunjavati sledeće uslove:

– Fotografija mora biti prikladne veličine, najmanje 1.920 x 1.080 piksela;

– U svakoj datoteci mora biti samo jedna slika, bez kolaža;

– Ne smije biti okvira, grafičkih elemenata ili evidentne manipulacije slikom;

– Na slici ne smije biti teksta (npr. ime fotografa, ili obavještenje o autorskim pravima).

NAČIN PRIJAVE:

Zainteresovaani učesnici mogu se prijaviti na linku.

ROK ZA PRIJAVU:

31.05.2021. godine

Za sve ostale detalje kliknite na LINK.

(mladiinfo.me)