fbpx

U okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II” i projekta „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“, Vijeće Europe raspisuje poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, grantova, koji je otvoren za nevladine organizacije.

Cilj dodjele 2 (dva) granta je doprinošenje povećanju svijesti o rizicima trgovine djecom, njezinim oblicima iskorištavanja i najčešćim metodama koje trgovci ljudima koriste kako bi privukli djecu žrtve u trgovinu. Grantovi bi trebali biti usmjereni na djecu osnovnih i srednjih škola, njihove skrbnike, obrazovno i medicinsko osoblje. Svaki predloženi projekt za podizanje svijesti trebao bi ciljati najmanje 1000 osoba i provesti procjenu učinka nakon provedbe projekta.

Rok za podnošenje prijava je 30. oktobar 2020. (do 23:59 CET). Prijave treba poslati na sljedeću adresu: tender.BiH-BH4677@coe.int.

 Poziv za dostavu prijedloga

 Obrazac zahtjeva

 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

 Primjer forme za dostavljanje prijedloga budžeta

(hocu.ba)