fbpx

CAT – Više od aktivizma!

CAT NOVOSTI

Kako emocionalna pismenost doprinosi poslovnom uspjehu?

Kako emocionalna pismenost doprinosi poslovnom uspjehu?

Određena istraživanja su pokazala da osobe sa razvijenijom vještinom emocionalne pismenosti imaju preduslove da budu uspješniji u poslu kojeg obavljaju i da je to jedna od važnijih vještina koja doprinosi lakšem prilagođavanju promjenama i uspješnijoj komunikaciji sa saradnicima.

Jednostavno i lako

Napravi svoj CAT meme!

Sa nama su…