fbpx

CAT – Više od aktivizma!

CAT NOVOSTI

Prijavite se za kurs o istoriji grafičkog dizajna

Prijavite se za kurs o istoriji grafičkog dizajna

Ovaj sažeti kurs fokusira se na četiri ključna perioda ili teme iz istorije dizajna. Pratićete pojavu dizajna kao prepoznate prakse, analizirati zašto stvari izgledaju onako kako izgledaju i kako su dizajneri u svom radu pristupili određenim dizajnerskim problemima.

Radionica – Aktivno slušanje

Radionica – Aktivno slušanje

Radionica je namijenjena razvijanju vještina aktivnog slušanja. Kroz ovu dvosatnu radionicu učesnici će imati priliku učiti o vještinama aktivnog slušanja i ulozi koju ono ima u komunikacijskom procesu i izgradnji odnosa, te će uvježbavati tehnike aktivnog slušanja.

Jednostavno i lako

Napravi svoj CAT meme!

Sa nama su…