fbpx

Pokrenuli smo zagovaračku kampanju sa kojom želimo da Porodično/psihološko savjetovalište bude kontinuirano sufinansirano od strane Vlade Tuzlanskog kantona kako bismo mogli nastaviti pomagati onima u potrebi. Uspjeli smo opstati i djelovati 25 godina. Sada nam je potrebna vaša podrška. Potpisivanjem ove peticije pokažite da je naš rad važan i potreban!

young-businesspeople-putting-their-hands-together_23-2148187231.jpg

ZAŠTO JE AMICA EDUCA VAŽNA?

Život je danas izazovniji nego što je bio ikada prije: u sve smo većoj oskudici a istovremeno u stalnoj trci za novcem. Teške okolnosti dovode nas do povećanja straha, anksioznosti, zabrinutosti i depresije.  Stanje je postalo još gore od nastupanja COVID-19 pandemije. Ljudi su sve više pod stresom, u porodicama su sve prisutnije svađe, u porastu je nasilje, broj razvoda, broj suicida… Djeca i mladi se sve češće odaju rizičnim ponašanjima.   Od pojave pandemije preko 30.000 radnika u BiH je ostalo bez posla. Kada se na ionako tešku situaciju doda i egzistencijalni strah, jasno je da je mentalno zdravlje građana/ki postalo ozbiljno ugroženo. Na žalost, institucije koje djeluju u ovoj oblasti nemaju dovoljno kapaciteta da se nose sa ovako brzorastućim problemom.

POMOĆ JE DOSTUPNA AKO POMOĆ TRAŽIMO!

Porodično/psihološko savjetovalište Amica Educe je mjesto u kojem građani/ke Tuzlanskog Kantona mogu dobiti podršku i pomoć za prevladavanje psiholoških poteškoća i razvoj unutarnjih snaga neophodnih za prevazilaženje kriznih životnih situacija. Imamo iskusne profesionalce/kinje iz oblasti psihosocijalnog rada i mentalnog zdravlja. Posljednjih 25 godina besprekidno radimo na psihosocijalnom osnaživanju građana/ki a samo u posljednjih 5 godina direktno smo podržali više od 7000 osoba i 160 porodica u riziku. Od početka našeg djelovanja, pored pružanja podrške, istovremeno ulažemo napore da osiguramo sredstva za neprekidan rad Porodičnog/ psihološkog savjetovališta.

VAŠA PODRŠKA NAM JE SADA VAŽNA! MOLIMO VAS, POTPIŠITE PETICIJU!

Potpisivanjem ove peticije povećavate šanse da vi i ostali građani/ke i dalje bez prekida mogu koristiti usluge Porodičnog/psihološkog savjetovališta i dobiti podršku onda kada je ona potrebna. Potpisivanjem ove peticije pomažete nama da bismo mi mogli pomoći vama.

Inicijativa je podržana u okviru projekta “Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje organizacija civilnog društva u BiH”, 2018-2020. kojeg realizira CARE International u BiH zajedno s CARE-om Češka, u okviru razvojne saradnje Češke Republike.

Link za popunjavanje peticije: https://www.onlinepeticija.com/porodicno_psiholoko_savjetovaliste_amica_educa?fbclid=IwAR1gTJOkpwmRYfnBKTt2H1al5BM96FgR1xcIVrTsaNNFeGUF-SSbDMDEZU0