fbpx

Lokalni CAT tim Bijeljina organizovao je lokalnu kampanju u Bijeljini pod nazivom „(Ko)Eko deponija“. Cilj kampanje je podizanje svijesti građana o problemu deponije u Bijeljini i potencijalno rješenje problema.

Опис није доступан.

Dana 11.10.2020. godine u 16h održana je prva aktivnost kampanje. Cilj aktivnosti je bio ukazivanje na problem neprijatnih mirisa koji dolaze sa deponije.

U aktivnosti je učestvovalo 5 volontera, jedan član tima i koordinator kampanje. Nakon same aktivnosti u prostorijama UG “Otahrin” koje je partner lokalne kampanje održan je sastanak sa učesnicima aktivnosti.

Dva dana posle, odnosno 13.10.2020. održan je sastanak sa direktorom “Eko depa”, gdje se detaljno razgovaralo o samim uzrocima ovog problema.

Zaključak sa ovog sastanka je bio da je ovaj problem kompleksan i da zavisi od mnogo drugih činilaca. Podršku samog preduzeća pri realizaciji ostalih aktivnosti, ćemo svakako imati.