fbpx

Pozivaju se sve zainteresovane JLS u BiH koje zadovoljavaju eliminatorne kriterije da učestvuju u otvorenom i konkurentskom procesu odabira minimalno 7 partnerskih JLS za učešće u ReLOaD 2 projektu.

Job - Impact Measurement and Management Expert, UNDP, Armenia - ARMACAD

JLS koje se prijavljuju na poziv, dužne su dostaviti tražene dokumente za prijavu kako je naglašeno u Smjernicama.

Svoje prijave JLS trebaju dostaviti u jednom štampanom primjerku i u elektronskoj formi (CD ili USB). Pozivaju se sve JLS da, u cilju očuvanja okoliša, što više prateće dokumentacije dostave u elektronskom obliku. Prijave se trebaju dostaviti putem preporučene pošte ili lično na sljedeću adresu:

UNDP BiH
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD 2)
Zgrada Ujedinjenih nacija
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Prijave za učešće, u skladu sa ovim Pozivom i pripadajućim Smjernicama trebaju biti dostavljene najkasnije do 12. aprila 2021. godine u 17.00 sati. Prijave koje stižu poštom, trebaju imati poštanski žig koji potvrđuje da je prijava poslana u okviru navedenog roka.

Prijave podnesene na druge načine (npr. faks ili e-maila) neće biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije, elektronska verzija Smjernica i prijavnih dokumenta su dostupni na sljedećim web adresama: www.ba.undp.org., www.sogfbih.ba , www.alvrs.com.

Za dodatne informacije i objašnjenja, upit je potrebno poslati na adresu registry.ba@undp.org sa naznakom ReLOaD 2 projekat u naslovu. Odgovori će biti dostavljeni u pisanoj formi najkasnije u roku od 3 radna dana nakon prijema upita.

Informativne sesije o javnom pozivu će se održati putem ZOOM platforme 23. marta, 30. marta i 06. aprila 2021. godine, a poziv za ove sesije će biti objavljen na gore navedenim stranicama.

(snagaloklanog.ba)