fbpx

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM Projektnih istraživača

by | nov 17, 2019 | Novosti

Udruženje za borbu protiv korupcije «Transparency International» u Bosni i Hercegovini raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM

Projektnih istraživača

 1. Rаdnо mјеstо Projektni istraživač (jedan izvršilac u sjedištu Udruženja u Banjaluci)
 2. Radno mjesto Projektni istraživač (jedan izvršilac u područnom uredu u Sarajevu)

OPIS POSLOVA:

Projektni istraživač obavlja poslove prikupljanja i obrade podataka u oblastima u kojima djeluje Transparency International u BiH. To se naročito odnosi na monitoring i izvještavanje o radu relevantnih institucija, primjeni relevantnog zakonskog okvira, sa posebnim fokusom na praćenje aktivnosti nosilaca javnih funkcija, javnih nabavki, raspodjele javnih sredstava, praćenje rada institucija i sl.. Pored toga, projektni istraživač će obavljati i druge poslove ovisno o potrebama Udruženja, te iskazanim kapacitetima.

Sa izabranim kandidatom će se prvo zaključiti ugovor o probnom radu na period od tri mjeseca, sa mogućnošću produženja ugovora u skladu sa rezultatima probnog rada.

OPŠTI USLOVI:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je stariji od 18 godina
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak
 • da nije osuđivan za izvršenje krivičnog djela

POSEBNI USLOVI:

 • VSS – završen fakultet društvenog smjera
 • poželjno iskustvo na poslovima istraživanja, obrade podataka i/ili u nevladinom sektoru
 • napredno poznavanje Microsoft Office paketa, posebno Excel i Word
 • poznavanje engleskog jezika
 • odlične komunikacijske i organizacijske vještine
 • sposobnost rada u timu

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • Biografija
 • Propratno pismo
 • Izjava data pred nadležnim organom da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za izvršenje krivičnog djela
 • ovjerena kopija diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH)

Oglas ostaje otvoren do 30.11.2019.g. Zainteresovani kandidati prijave sa biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti (putem pošte ili direktno) na adresu: Gajeva 2, 78000 Banjaluka.

Udruženje zadržava pravo da na intervju pozove samo kandidate koji prođu u uži krug. Najviše rangirani kandidati će biti pozvani na razgovor najkasnije 10 dana od dana završetka konkursa.

Transparency International  u BiH zadržava sva prava prilikom odabira kandidata i nije obavezan dati komentar na pristigle prijave koje nisu zadovoljile kriterije konkursa. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni poziv_Projektni istraživači_15.11.2019.

Izvor: mreza-mira.net

Pratite CAT BIH

Instagram

Vijesti

CAT Patrola

PodCAT sa Malikom

Sa mačkama u zajednici