fbpx

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

by | maj 13, 2021 | Novosti, trazimposao.ba

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs: 1/01 Šef odsjeka za podršku i bezbjednost sistema

Krajnji rok za prijave:20.05.2021.

Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine

1/01 Šef odsjeka za podršku i bezbjednost sistema

TEHNIČKI SEKTOR

Odsjek za podršku i bezbjednost sistema

1/01 Šef odsjeka za podršku i bezbjednost sistema

Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi Odsjekom i obezbjeđuje zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Odsjeka; učestvuje u planiranju i izradi najsloženijih projekata u okviru Agencije; odgovaran je za kvalitet i poštovanje rokova, za organizovanje razvoj i kontrolu sistema bezbjednosti Agencije; prati i planira nabavku opreme, sistemskog i aplikacionog softvera iz aspekta koji utiče na sigurnost sistema Agencije, organizuje sređivanje, obradu i čuvanje dokumentacije iz nadležnosti Odsjeka; vrši kontrolu i pruža neophodnu stručnu pomoć iz djelokruga Odsjeka; ostvaruje potrebnu saradnju sa drugim ustanovama i institucijama; planira i organizuje stručno osposobljavanje radnika. Planira i sprovodi poslove testiranja bezbjednosti sistema Agencije. U saradnji sa drugim organizacionim Jedinicama učestvuje u razvoju sistema Agencije i učestvuje u projektima Agencije u zavisnosti od dodjeljenih zadataka, te vrši i druge poslove po potrebi.

Posebni uslovi: Fakultet tehničkog, prirodno-matematičkog ili menadžersko-organizacionog smjera vezano za komunikacije i informacione tehnologije; najmanje četiri (4) godine radnog iskustva u struci; poznavanje engleskog jezika; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik – šef unutrašnje organizacione jedinice.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1545,99 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka.

(ads.gov.ba)

Pratite CAT BIH

Instagram

Vijesti

CAT Patrola

PodCAT sa Malikom

Sa mačkama u zajednici