fbpx

Krajnji rok za prijave: 29.09.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za javne nabavke

How to Find a Job With LinkedIn | PCMag


Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

SEKTOR ZA PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE

Odsjek za sprovođenje postupaka javnih nabavki

1/01 Stručni saradnik za javne nabavke

Opis poslova i radnih zadataka:

Učestvuje u izradi tenderske dokumentacije u saradnji sa stručnim savjetnicima u Odsjeku, sačinjava odluke o pokretanju postupka javnih nabavki; priprema i sačinjava obavještenja o dodjeli ugovora ili otkazivanju postupka za nabavku roba, usluga i radova, te objavljivanje obavještenja u Službeni glasnik BiH; vrši analizu tržišta i ponuda na tržištu robe, usluga i radova; izrađuje ugovore i ostalu prateću dokumentaciju u okviru postupka javnih nabavki; sarađuje sa ostalim odsjecima u Službi u vezi javnih nabavki, provjerava pripremljenu tendersku dokumentaciju; prati izmjene zakonske regulative iz oblasti javnih nabavki; prati izvršenje plana nabavke i realizaciju zaključenih ugovora po provedenim postupcima javnih nabavki; sarađuje sa nadležnim institucijama u vezi javnih nabavki; vodi evidenciju o prisustvu/odsustvovanju sa posla (šiht-lista) u Odsjeku; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja–fakultet ekonomskog smjera; prirodno – matematički fakultet ili pravni fakultet; najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima javnih nabavki; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: Državni službenik – stručni saradnik.

Pripadajuća osnovna neto plata998,95 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

(ads.gov.ba)