fbpx

Krajnji rok za prijave: 08.09.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik za kadrovske poslove

Not Landing the Job Interview? Here's How to Improve Your Resume Success |  TopResume


Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi  u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Službe za poslove sa strancima, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

u Službi za poslove sa strancima

SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU

Odsjek za pravne i kadrovske poslove

1/01 Viši stručni saradnik za kadrovske poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Prati primjenu zakonskih i općih akata iz oblasti ljudskih resursa i kancelarijskog i arhivskog poslovanja, sarađuje sa Agencijom za državnu službu i sa Konkursnom komisijom Službe u sprovođenju javnih, internih i eksternih oglasa za zapošljavanje državnih službenika, priprema rješenja o plaćenom i neplaćenom odsustvu, priprema tekstove oglasa za zapošljavanje zaposlenika, priprema potvrde i uvjerenja iz evidencije zaposlenih, vrši prijavu i odjavu državnih službenika i zaposlenika za PIO/MIO i za zdravstveno osiguranje i obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen), završen Fakultet društvenih nauka; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

Status: državni službenik – viši stručni saradnik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,88 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

(ads.gov.ba)