fbpx
Od kandidata očekujemo predanost u radu sa djecom, entuzijazam i timski rad.

Biografije dostaviti isključivo na e-mail adresu: direktor@idss.ba

(hocu.ba)