fbpx

Udruženje građana „Perpetuum mobile” – je organizacija civilnog društva koja kroz edukativne, zagovaračke i istraživačke programe razvija zdrave životne vrijednosti mladih, podstiče građansku i političku participaciju, sa ciljem stvaranja odgovornijeg i pravednijeg društva.

Hocu.ba

U okviru projekta “Akademija za političke lidere/ke u BiH”, koju realizuje „Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice“ Banja Luka, a koji je podržan od Američke ambasade u Sarajevu, organizuju se događaji pod nazivom “T.A.L.K.S.”

T.A.L.K.S. – platforma slobode govora mladih lidera/ki u BiH – nastala je na metodologiji modernih motivaciono-informativnih konferencija i uključuje mlade lidere iz različitih krajeva BiH koji se u svojim inspirativnim govorima bave ključnim aktuelnim pitanjima. Govori se kasnije prikazuju i distribuiraju putem kanala društvenih mreža.

Otvoreniji politički sistem, uključivanje mladih u proces donošenja odluka, stvaranje podsticajnog okruženja za mlade i sve građane Bosne i Hercegovine osnovni su ciljevi projekta T.A.L.K.S.

Platformu T.A.L.K.S. možete pogledati na linku, 

Više informacija o dosadašnjem radu i rezultatima Akademije ovdje.