fbpx

EY je globalni lider u revizorskim, poreskim, transakcionim i savjetodavnim uslugama. Više od 300 hiljada EY vrhunskih profesionalaca ima vještine i iskustvo neophodno za pružanje usluga visokog kvaliteta klijentima širom svijeta.

A New Domestic Accounting Model based on Domestic Well-Being | Rank Tax Accounting
Otvoren je konkurs za praksu u sektoru za računovodstvene usluge u EY Sarajevo.

Opis zaduženja praktikanta:

 • knjiženje izvoda računa banke za domaće i devizne račune klijenata
 • knjiženje u glavnoj knjizi i dnevniku knjiženja, knjiženje blagajničkih dnevnika za domaću i deviznu blagajnu
 • vođenje PDV evidencija (knjiga ulaznih i izlaznih računa i ostalih PDV evidencija), usaglašavanje PDV evidencija sa glavnom knjigom računa PDV
 • knjiženje faktura dobavljača za operativne troškove (usluge, zakup i slično) i nabavke stalnih sredstava
 • priprema PDV prijava

Željeni profil kandidata:

 • Student ili diplomirani ekonomista,
 • Poznavanje Excel-a i MS Word-a,
 • Posjeduje jake komunikacione i organizacione vještine,
 • Želja za učenjem,
 • Tečno znanje engleskog jezika.

Prijave slati na link do 25.04.2021. godine.

Praksa se obavlja u trajanju od dva mjeseca uz mogućnost produženja, ovisno o obimu posla, te zainteresovanosti praktikanta o produženja ugovora.

Više informacija o konkursu pronađite na linku.

(studomat.ba)