fbpx

Zbog velikih promena koje je u naše živote unela pandemija postoji bojazan da se nećemo vratiti u pređašnje stanje još dugo. Ipak, kada govorimo o poslu, postavlja se pitanje želimo li uopšte sistem vrednosti i poslovnu kulturu kakvu smo imali ranije.

Poslovni svet se pre epidemije suočavao sa velikim problemima sa kojima većina aktera ne bi želela da se susretne opet.Diskrimacija na radnom mestu i dalje postoji. Nemaju svi istu priliku, zavisno od pola, rase i godina, uprkos obećanjima kompanija da će da isprave nepravdu. Prema Svetskom ekonomskom forumu, ne očekuje se da se razlika u platama između polova smanjiti u narednih 28 godina. Američki radnici ne žele povratak u normalu i korporativnu kulturu u kojoj su radili pre pandemije, pokazalo je istraživanje koje je naručio Have Her Back.

87 % očeva misli da rad na daljinu ženama pruža više mogućnosti

Prema ovom istraživanju, na primer, očevi u karantiu mnogo teže balansiraju između posla i roditeljstva, 31 odsto se izjasnilo da je to „izuzetno teško”, dok je takav odgovor dalo samo 13 odsto majki. Pre globalne pandemije, uloga brige o deci tradicionalno je pripadala majci a sada deo tereta preuzimaju i očevi.Povezano sa tim, 87 odsto očeva smatra da rad na daljinu ženama pruža više profesionalnih mogućnosti, posebno nakon što postanu majke.

Na pitanje šta bi želeli da im poslodavci u budućnosti osiguraju, 36 odsto mama i 27 odsto tata je reklo da želi fleksibilnije radno vreme. Takođe, ovo istraživanje je otkrilo da 20 odsto mama i 40 odsto očeva priželjkuje rad na daljinu.Istraživanje otkriva da polovina ispitanika razmišlja o promeni posla, što je posledica načina na koji njihov poslodavac upravlja poslom u krizi.

Ova studija sprovedena u Americi pokazuje da se u krizi izrodila nova vrsta društvene odgovornosti kompanija.Iz svega proizlazi da povratak na način kako su stvari pre funkcionisale i nije najsrećnije rešenje. Firmnormalnost e koje u budućnosti zaposlene postave na prvo mesto liste prioriteta imaće najveće prilike da se u narednoj godini transformišu.