fbpx
Vijesti
Poziv za prijave stručnjaka/inja

Poziv za prijave stručnjaka/inja

Prijava treba sadržavati i) CV (na BHS jezicima ili na engleskom jeziku) iz kojeg je su vidljive gore tražene kvalifikacije i znanja i ii) informaciju o dostupnosti za mjesece maj/svibanj i juni/lipanj.

Konkurs za prijem filmova na Međunarodni filmski festival „Uhvati film” 2021. godine

Konkurs za prijem filmova na Međunarodni filmski festival „Uhvati film” 2021. godine

Realizacija festivala ima jedinstven cilj a to je informisanje javnosti o životu, aktivnostima, pravima i dostignućima osoba sa invaliditetom, čime se utiče na promjene u stavovima ljudi u vezi sa osobama sa invaliditetom, bolje razumijevanje i prihvatanje različitosti, te stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.

Devet stvari koje niste znali o Erasmusu!

Devet stvari koje niste znali o Erasmusu!

Mislili ste da znate sve o Erasmus programu? To je jedna od naših najpopularnijih i najomiljenijih inicijativa, ali evo devet stvari koje o njoj možda ne znate!