fbpx
Novosti
Počela kampanja “Ravnopravno-različiti” u BIH

Počela kampanja “Ravnopravno-različiti” u BIH

Cilj projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini da be se postigao veći nivo njihove uključenosti u procesu evropskih integracije u oblastima koje se tiču povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom.

Tri vrste radionica: Prijavite se i postanite dio eTrafike

Tri vrste radionica: Prijavite se i postanite dio eTrafike

Tražimo 16 đaka, studenata ili drugih zainteresovanih građana i građanki, koji će na našem portalu proći obuku iz oblasti onlajn novinarstva i foto-novinarstva, a u saradnji sa Udruženjem građana Oštra Nula sprovešćemo obuku iz radio-novinarstva.

Vijesti

CAT Patrola

PodCAT sa Malikom

Sa mačkama u zajednici