fbpx

Prva CAT BiH Digitalna akademija je okupila 12 najmotivisanijih mladih menadžera društvenih mreža iz organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Nakon završenog četvrtog modula u avgustu, polaznici Akademije su bili u mogućnosti da u partnerstvu sa drugim polaznicima pokrenu svoje kampanje.

15 Best Laptops 2020 For Gaming, College, Work & Almost Every Need!

Za sedam online kampanja, koje su naši polaznici osmislili, obezbjeđena su i sredstva za oglašavanje – kako bi njihova kampanja bila vidljivija i kako bi kroz praktične primjere mogli da uče i mjere uspješnost svojih kampanja!

U nastavku ćemo iskoristit priliku da vas pobliže upoznamo sa digitalnim kampanjama sa Akademije:

 

Selma Isić (“Odisej Bratunac”) & Adna Kepeš (Udruženje “Naša djeca” Zenica/ RadiYo Active Zenica):

 

Ispod filtera

Problem koji želimo riješiti jeste opsjednutost normama koje nalažu društvene mreže i društvo. Situacije koje bismo željele poboljšati su one u kojima je sistem vrijednosti iskrivljen. Zdravlje, solidarnost, poštovanje i hrabrost. Razlog zbog kojeg radimo jeste pružanje podrške i pomoći pri emotivnom i psiho-socijalnom razvoju mladih kada je u pitanju fizički izgled. Radimo zbog onih koji nemaju podršku i dovoljno sampouzdanja. Sa onim što moja organizacija radi nije povezano, ali jeste sa mnom. Dugi niz godina sam se borila sa aknama i kao neko ko je prošao torturu smatram da sam dovoljno kompetentna da govorim o ovoj temi kroz online kampanju.

Želimo da pokažemo ljepotu mladih izvan okvira instagrama i time povećamo njihovo samopouzdanje!

DRUŠTVENE MREŽE: https://www.instagram.com/ispodfiltera/

 

 

Ajla Čušević (“OVA Handmade Products”) & Ismar Ajkunić (Udruženje KULT Gradačac):

 

Kupovina BH proizvoda

Kupovina i korištenje BiH proizvoda. Želimo poboljšati trenutno stanje malih biznisa. Trud i rad čovjeka.  Zbog svih malih biznisa koji nisu dovoljno podržani od strane sugrađana. OVA je mali biznis, izrađuje rukotvorine. Što se tiče KULT Gradačac, KULT se bavi mladima i problemima mladih u BiH. Evidentno je da naša kampanja rješava jedan problem, te dio naše ciljne skupine čine mladi, tako da će KULT moći odraditi svoje! 🙂

Kupovina i korištenje BiH proizvoda i pomaganje manjim obrtima radi poboljšanja BiH ekonomije / Kroz digitalnu kampanju, prodrijeti do minimalno 1000 osoba u BiH za vrijeme od 2 mjeseca / Raširiti kampanju u ba

DRUŠTVENE MREŽE: https://www.facebook.com/kultgradacac

                                 https://www.facebook.com/ova.bih

 

 

Amina Efendić (“Fondacija Boris Divkovic”) :

 

Kako si?

Stigmatiziranje mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Kampanja ima za cilj poboljsanje informisanosti mladih o važnosti mentalnog zdravlja. Pravo na adekvatnu brigu o mentalnom zdravlju i informisanje o istom. Smatram neizmjerno važnim otklanjanje stigme koja se veze za mentalno zdravlje, što nažalost rezultira pogubno u velikom broju slučajeva. Povezanost teme i organizacije u kojoj radim nije povezano direktno kroz projekte, ali jeste kroz društvenu odgovornost koja je jedna od vrijednosti Fondacije.

DRUŠTVENE MREŽE: https://www.instagram.com/kampanja.kako.si/

 

  

Azra Nezirić (TPO Fondacija) & Nataša Tomić (eTrafika.net) :

 

Govor mržnje

Problem koji želimo da riješimo se odnosi na iskrivljene vrijednosti i govor mržnje kod mladih. Zbog trenutne situacije u našoj državi (korpucija, nepotizam, vjerska, nacionalna i etnička netrpeljivost koja je izražena u politici i političkim nastupima…) sve više mladih, zbog sadržaja koji im se plasira putem  društvenih mreža, je izloženo govoru mržnje ili ga izravno upotrebljava ne znajući za negativne posljedice koje ima. Mnogi nisu ni svjesni šta je to govor mržnje te kakve posljedice može imati po pojedinca i društvo. Mnogi ga podvode pod slobodu govora, ali je činjenica da je svako vrijeđanje na osnovu spola, rase, etničke, vjerske nacionalne pripadnosti ili pripadnosti bilo kojoj zajednici ustvari govor mržnje. S obzirom da nastaje zbog predrasuda, u procesu iskorijenjivanja govora mržnje je potrebno raditi na približavanju mladih ljudi jedni drugima, upoznavati ih kako bi svi shvatili da su različitosti planetarna bogatstva. Vrijednosti koje promovišemo jesu tolerantnost, etničko, nacionalno, kulturno razumijevanje, demokratičnost, sloboda govora i razumijevanje. To radimo s ciljem izgradnje boljeg društva i kvalitetnijih ljudi u našoj svakodnevici.

DRUŠTVENE MREŽE: https://www.facebook.com/TPOFoundation                                 

https://www.facebook.com/etrafika

 

 

Nataša Pivašević (UG “Zdravo da ste”) & Emina Softić (Tvoj glas je bitan):

 

Pravo na prostor za mlade

U svim lokalnim zajednicama BiH nema dovoljno prostora koji je namijenjen i prilagođen omladini. Čak i u većim gradovima postoji ovaj problem, a u manjim sredinama najčešće uopšte nema prostora namijenjenog mladima. Dosta mladih nema informaciju da se mogu izboriti za ovakav prostor i da imaju pravo na to. Želimo da svaka zajednica bude senzibilizirana za potrebe mladih, da su svjesni potrebe za prostorom u kojem se mladi osjećaju dobrodošlo i da je to prostor u kojem mogu da kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme, da uče, rade i razvijaju se, ali i da se druže, upoznaju jedni druge, i generalno da budu dio zajednice u kojoj žive. Namjera nam je da promovišemo ideju zajedništva, kontinuiranog rasta i razvoja, te aktivnog učešća mladih u zajednici. Ove vrijednosti kao i sama problematika se preklapaju sa vizijom i misijom udruženja iz kojih dolazimo. PRIMARNA SVRHA: Senzibilizirana javnost o pravu mladih na njihov javni prostor.

DRUŠTVENE MREŽE: https://www.facebook.com/zds.centar

                                 https://www.facebook.com/tvojglasjebitan

 

 

Vedrana Dautović (Udruženje građana Agora, društveno -edukativni centar za obrazovanje i cjeloživotno učenje):

 

Promocija aktivnog građanstva -volonterizma

Rezultat koji želimo postići jest više mladih volontera i volonterki u našim organizacijama, te promjena svijesti kod mladih ljudi u ova dva grada kada je građasnki aktivizam i volonterizam upitanju. Želimo pasivne mlade aktivirati i kampanjom pokazati koji su benefiti volntiranja. Vrijednosti: demokratičnost, otvorenost, zajedništvo, tolerancija, kreativnost, ravnopravnost. Radimo to za mlade ljude i kvaltiteniju budućnost istih, želimo promovisati vrijednosti volonterizma i benifite koje isti pruža. PRIMARNA SVRHA: Aktivniji i uključeniji mladi ljudi u zajednicu

DRUŠTVENE MREŽE: https://www.facebook.com/Agora-centar-335411299918078

 

 

Amel Petrović (Centar za promociju civilnog društva) & Davor Cvijanović (Youth for Peace) :

 

Aktivizam mladih kroz civilni sektor

Usklađenost tržišta rada s obrazovnim sektorom u BiH. b) Zapošljavanje mladih c) Pozitivan stav, napedak u karijeri, sigurnu egzistenciju d) zbog mladih e) CPCD generalno promoviše civilno društvo i sve njegove komponente, a rješavanje nezaposlenosti je glavni preduslov da se ojača civilno društvo u BiH.

DRUŠTVENE MREŽE: https://www.facebook.com/civilnodrustvoBiH                                   

https://www.facebook.com/YouthForPeaceBiH