fbpx

Dramski dokumentarni program BH Radija1 i Incijativa mladih za ljudska prava BiH (YIHR BiH) pozivaju bh. građane da se prijave na konkurs za najbolju radiodramu na temu antifašizma. Prijaviti se mogu svi zainteresovani koji pišu ćirilićnim ili latiničnim pismom na službenim jezicima u BiH.

Prijavljena radiodrama, bilo kojeg žanra, ne može biti prethodno objavljena, snimljena ili scenski postavljena-inscenirana. Uslov za prijavu je da radiodrama ima najmanje 20 stranica teksta, odnosno 20.000 karaktera. Za najbolje radiodrame biće uručene dvije nagrade u iznosima od 1000 i 700 KM u koje je uključeno pravo snimanja i emitovanja djela.

Dvije printane i jednu formu radiodrame na CD-u, potrebno je poslati poštom na adresu Inicijative mladih za ljudska prva BiH, Mula Mustafe Bašeskije 8/4, 71000 Sarajevo, BiH, uz obaveznu naznaku: „Za Konkurs/Natječaj za najbolju radiodramu“, te uz osnovne podatke o autoru (ime, prezime, adresa, kontakt).Prijavom na ovaj konkurs autori ustupaju puna autorska prava Dramskom i dokumentarnom programu BH Radija 1 za snimanje i emitovanje djela u okviru programske šeme BH Radija 1, kao i Inicijativi mladih za ljudska prava BiH na korištenje u skladu sa njihovim potrebama.

Rok za prijavu je 1.9.2020. Rezultati konkursa biće objavljeni 30.9.2020., a dodatne informacije možete pronaći na stranicama BHRT-a.

Izvor:mreza- mira,net