fbpx

Stručni sastanak „Etnonacionalizam i prevencija nasilnog ekstremizma u Bosni i Hercegovini“ Konjic – Atlantska inicijativa

 

U Konjicu je danas održan stručni sastanak na temu „Etnonacionalizma i prevencije nasilnog ekstremizma u BiH.

Tokom sastanka su prezentovani preliminarni rezultati istraživanja o etnonacionalizmu i nasilnom ekstremizmu u BiH. Istraživanje je provedeno početkom 2020. godine, a ticalo se online aktivnosti desničarskih grupa u BiH i grupa koje djeluju ka BiH.

Preliminarni rezultati su ukazali da online aktivnosti desničarskih grupa su sve više prisutni i višeslojni. Također, online aktivnosti se često podudaraju sa aktivnostima desničara na terenu. Naročito kada je riječ o narativu.

Ovi narativi ne samo da stvaraju sve značajniju društvenu distancu već predstavljaju i potencijalni pokretač za vršenje nasilja.

Cilj sastanka je okupiti relevantne aktere i nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine, koji se bave prevencijom radikalizma i nasilnog ekstremizma, ljudskim i ženskim pravima te tranzicijskom pravdom i procesom pomirenja.

Po završetku prezentacije istraživanja, projekt menadžer ORC Tuzla, Slobodan Blagovčanin također je prisutnima prezentovao i rad na našem projektu CAT Bosna i Hercegovina, koji se upravo tiče prevencije nasilnog ekstremizma i terorizma sa akcentom na online djelovanje.

Organizator sastanka je Atlantska inicijativa iz Sarajeva.