fbpx

Stipendija je otvorena za master studije koje se nude na univerzitetu Sheffield.

OBLAST:

Obrazovanje

 OPIS:

Ovu stipendiju nudi univerzitet u Sheffieldu, a vrijednost stipendije je djelimično finansiranje, 25% popusta za školarinu.

Za stipendiju se mogu prijaviti međunarodni studenti (izvan EU).

 USLOVI:

– Kandidati moraju da se upišu na redovne postdiplomske studije na univerzitetu

– Kandidati se moraju samofinansirati i moraju platiti inostrane školarine

– Kandidati moraju da pokažu snažnu posvećenost i akademske rezultate

– Studenti moraju da ispune sve zahtjeve za napredovanje i specifične kriterijume za program

– Stipendija će se dodeljivati na osnovu akademskih zasluga

– Stipendija se ne odnosi na postdiplomske studije sa visokim kliničkim naknadama.

 NAČIN PRIJAVE:

Za prijavu idite na link: https://www.sheffield.ac.uk/…/international-merit…

 ROK ZA PRIJAVU:

  1. maj 2021.

Detaljnije: https://www.sheffield.ac.uk/…/international-merit…

(mladiinfo.me)