fbpx

Ajdin Topčagić je zasigurno dobro poznat svojim sugrađanima u Gračanici i to prije svega kao humanista i volonter u mnogim društvenim oblastima. Kao mlad čovjek pokušao najprije svoje okruženje da mjenja kroz aktivizam, ali se na koncu odlučio da uđe u politiku i da pokuša stvari rješavati i na višem nivou. Ajdinov motiv je prije svega ostanak u Bosni i Hercegovini, jer je svjestan da masovni odlazak mladi iz BiH počinje da poprima oblike egzodusa.

Ajdin Topčagić, kandidat za Gradsko vijeće Gračanica pod rednim brojem 5. ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu, ima 29 godina, te završen Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i zvanje bachelora prava. Nakon završenog studija radio je u Sudu BiH u Sarajevu, a nakon toga na poziciji stručnog saradnika za opće i pravne poslove. Član je Komisije za propise i Statut, pri Gradskom vijeću grada Gračanica, te saradnik za pravna pitanja pri organizaciji Centar za ekologiju i energiju Tuzla.

Ajdin Topčagić, pravnik i aktivista: Sistem voli nepismene i polupismene  građane, jer je s njima lako manipulisati – Mreža za izgradnju mira

Od 2017. godine počinje se baviti aktivizmom na lokalnom nivou. Osnivač je i predsjednik omladinskog udruženja Unija Mladih Gračanica, član Upravnog odbora Ekološko Sportsko Ribolovnog Društva „Drijenča” Gračanica i vodeći asistent i volonter u Udruženju slijepih Građana Gračanica. Kroz navedena udruženja je učestvovao u mnoštvu projekata iz oblasti omladinske politike, unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na položaj slijepih i slabovidnih osoba, humanitarnog rada i aktivnosti, te projekata koji se tiču ekologije i zaštite životne sredine. U protekle dvije godine uspješno je završio dvije prestižne političke akademije, na šta je posebno ponosan. Bio je polaznik i alumnista Akademije za mlade političke lidere “Perpetuum Mobile” Banja Luka 11. Generacija, te polaznik  Akademije Uči, misli i djeluj – za mlade političke lidere u organizaciji Instituta za razvoj mladih KULT 2. Generacija.

Zašto ste se odlučili kandidirati, uprkos otvorenoj opciji odlaska iz BiH u potrazi za boljom budućnošću van naše države?

Prije svega, želim ostati u Bosni i Hercegovini, u mojoj Gračanici, jer osjećam obavezu prema ovom društvu, posebno prema lokalnoj zajednici. Tu žive meni dragi ljudi, za koje sam siguran da žele mlade i sposobne predstavnike. Uvjeren sam da imam dovoljno znanja i sposobnosti da mogu odgovorno i ozbiljno da se posvetim obnašanju funkcije gradskog vijećnika, na potpuno transparentan način, dostupan za sve građane i komunikaciju sa njima bilo kada i bilo gdje.

Šta je to što konkretno što realno možete napraviti kao gradski vijećnik?

Nisam jedan od onih kandidata koju su slučajno na listi, da popune ili donesu određen broj glasova za račun drugih, moja iskrena želja je da budem predstavnik svih građana u Gradskom vijeću Gračanica i mogu pokazati svima da može bolje i drugačije, da postoje mladi ljudi koji su spremni da ozbiljno i odgovorno rade u najboljem interesu građana. Moja kampanja nije počela prije nekoliko dana, kao što je to slučaj sa većinom kandidata, zato svijetla obraza tražim podršku, kako bi nastavio da radim i djelujem, ono što sam ranije započeo. Već četiri godine ja sam društveno politički aktivan na lokalnom nivou i kroz nevladin sektor i kroz politiku. Kroz razne aktivnosti aktivno sam se zalagao da se glas mladih čuje, da se donesu i usvoje strateški dokumenti koji regulišu prava i interese ove populacije, da se na lokalnom nivou unaprijedi položaj osoba sa invaliditetom, prije svega slijepih i slabovidnih, da se zaštite naši prirodni resursi i generalno poveća stepen odgovornosti i građana i vlasti prema životnoj sredini, te rješe goruća pitanja ali prema prioritetima koje postave građani. Pored toga aktivno sam učestovao u svim javnim raspravama vezanim za budžet, predlagao vijećnicima inicijative, pomagao oko izrade amandmana, na sve moguće načine uticao i ukazivao na nepravilnosti i na netransparentnost. Nadam se da će sve pobrojane aktivnosti biti korisna referenca, ali i motiv za građane koji me žele podržati, te da će moji birači znati da prepoznaju kvalitet i daju mi povjerenje, kako bi imao još više prostora da djelujem na poboljšanju stanja života u lokalnoj zajednici.

Ukoliko budete izabrani, šta je prva stvar koju namjeravate napraviti?

Poseban fokus kao vijećnik kroz prijedloge i inicijative staviću na sljedećih pet oblasti:

1. EFIKASNIJA I TRANSPARENTNIJA GRADSKA UPRAVA sa inicijativom za skraćivanje roka za odgovore na postavljene upite građana kada su u pitanju komunalni i infrastrukturni problemi, problemi iz nadležnosti inspekcijskih poslova, problemi iz nadležnosti matičnih evidencija (potrebno je učiniti efikasnijom i unaprijediti rad platforme 72 sata, poštovati rokove za odgovor na postavljene upite, te omogućiti građanima da u svakom momentu znaju u kojoj je fazi rješavanje bilo kojeg prijavljenog problema iz navedenih oblasti, te ko je referent ili ovlaštena službena osoba koja u datom momentu vodi postupak).

2. TRANSPARENTNIJI RAD GRADSKOG VIJEĆA sa sljedećim inicijativama uvođenje 24 satnog pristupa svim građanima na web stranici gradske uprave kroz uvid u rad svakog vijećnika, kroz tzv. timeline ažurno postavljanje snimaka svih sjednica Gradskog vijeća, te postavljanje zapisnika sa sjednica na web stranici gradske uprave.

3. RAVNOMJERNIJI RAZVOJ SVIH MJESNIH ZAJEDNICA sve mjesne zajednice zaslužuju podjednak tretman i ravnomjeran razvoj, kroz planiranje godišnjeg budžeta grada, također sve mjesne zajednice zaslužuju osnovne životne uslove i komunalnu infrastruktura, tokom svake godine, a ne samo u izbornim godinama kada smo svjedoci paničnog asfaltiranja i sličnih kozmetičkih zahvata, kakva je uobičajena praksa kod nas, inicijativa će ići u smjeru aktivnijeg učešća građana, kontinuiranog praćenja potreba i prioriteta građana kroz anketiranje i druge oblike prikupljanja informacija sa terena.

4. RASPODJELA SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA mora biti usklađena sa kriterijima o učinkovitosti prijavljenih projekata, ne smije se gledati čiji je projekat, nego kakav je njegov kvalitet i kakve efekte će polučiti. Nažalost nevladin sektor taoc je politike, sredstva se uglavnom usmjeravaju ka grupama podobnih i vlasti bliskih pojedinaca, dok realnih pokazatelja poboljšanja stanja nema. Umjesto toga imamo instant udruženja koja se pale i gase pred svake izbore, za koja se iz budžeta izdvajaju velika sredstva, a u konačnici građani od toga imaju najmanju korist. Inicijativa će ići u smjeru jačeg monitoringa kada je u pitanju trošenje dodjeljenih sredstava nevladinim organizacijama iz budžeta, te povećanja izdvajanja za one organizacije koje zaista aktivno djeluju, transparentno troše dodijeljena sredstva i u konačnici daju rezultate.

5. INFRASTRUKTURA KAO FAKTOR KOJI SE PODRAZUMIJEVA vodosnadbijevanje, rasvjeta, putna infrastruktura, saobraćajna signalizacija su elementarni uslovi da bi se na nekom prostoru uopće moglo živjeti. Poražavajuća je kontinuirana praksa promocije pojedinaca i stranaka zahvaljujući trošenju javnog novca iz budžeta, koji pripada svima nama. U tom smjeru uputiću inicijativu kojom će se osuditi i zabraniti upotreba javnih resursa, budžetskog novca, infrastrukture gradske uprave poput gradskih službi, službene eb stranice i slično u promociju pojedinaca i stranka.

Ja sam Ajdin Topčagić i ovo je moja priča

Zašto ste se odlučili za ulazak u politiku kao neko ko se dugo godina ranije bavio građanskim aktivizmom?

Naše društvo je jedna veoma “mlada demokratija”, politička pismenost je na poprilično niskom nivou, politička kultura također. Iz svih pobrojanih razloga, djelovanjem kroz aktivizam, nevladin sektor vrlo često troši se puno energije, a rezultati su polovični ili slabi. Na aktivno uključenje u političke procese odlučio sam se iz razloga, što dobijam dodatne mehanizme i alate kroz koje mogu djelovati. Jednostavno glas i zahtjeve građana, nevladinog sektora, pa čak i opozicije, vlast ne prihvata. Dobronamjernu kritiku, korektivno djelovanje najčešće tumače kao ugrožavanje položaja vlasti i jako rijetko savjete, prijedloge i inicijative koje dolaze iz aktivizma uvažavaju i provode.

Kako u budućnosti vidite svoj grad?

Sudeći po trenutnom stanju, svjedoci smo prije svega demografskih promjena, dobna struktura se konstantno mijenja, veliki broj mladih ljudi napustio je u zadnjih nekoliko godina moju lokalnu zajednicu, sve to ostaviće trajne posljedice po ekonomiju, standard života, priliv prihoda i slično. Poražavajuća je činjenica da se do posla, prvog radnog iskustva, stipendije, subvencije najčešće dolazi preko stranačke podobnosti, ali u svim lokalnim sredinama, pa i u mojoj, imamo zaista svijetle primjere, društveno odgovornih, sposobnih ljudi, koji se ne predaju. Tako da moj grad, zasigurno ima šanse, da jednog dana bude moderan evropski grad, uređen po svim standardima, te da konačno odbacimo okove svega onoga što utiče na uništavanje standarda života i što ans sputava i koči na putu razvoja.

Koja je Vaša poruka ,ne samo Vašim sugrađanima, nego i svim građanima Bosne i Hercegovine?

Na ovim prostorima, ljudi su živjeli stoljećima, nije nas zaobišao gotovo nijedan rat, ali se uvijek nalazilo volje, snage i hrabrosti i ostajalo se tu. Ja se ne želim predati, mene neće otjerati,pozivam sve mlade ljude, kojih po posljednjem popisu u Bosni i Hercegovini ima 770 hiljada da se uključe, da ne budu nijemi posmatrači života oko sebe, naša snaga leži u kolektivitetu, ali sve polazi od pojedinca, od njegovih navika, manira, odgoja, vaspitanja, svaka lokalna zajednica ima primjere na koje se svi moraju ugledati. Dakle, prihvatiti teret odgovornosti, uzeti stvar u svoje ruke, svako za sebe i onda se možemo nadati rezultatima i boljem sutra za sve nas.

Za kraj Ajdin je dodao i riječi pohvale za naš rad :

Najiskrenije Vam se zahvaljujem, na podršci koju pružate svim mladim ljudima u politici, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju. Ovo je moja priča i nadam se da će upravo ta priča da podstakne i druge mlade ljude da se uključe u političke procese i odlučuju sami u svoje ime, a ne da to rade drugi umjesto njih, kao što je bio slučaj do sada.

(Autor: S.T./free-word.info)