fbpx

CAT 2020: Online aktivizam u Bosni i Hercegovini

CAT NOVOSTI

Fakat je vakat da nagradimo lidere

Fakat je vakat da nagradimo lidere

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, s ciljem odavanje priznanja za ukupan doprinos jedinica lokalnih samouprava na unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini, raspisuju JAVNI POZIV.

Jednostavno i lako

Napravi svoj CAT meme!

Sa nama su…